Categoría de navegación

Bos hábitos

Superwomens da aldea de Marrocos - Vídeo

Cineasta: Bouchra Ijork High nas montañas do Atlas no centro de Marrocos son aldeas remotas case totalmente dominadas por mulleres amazighes, resultado da división xeográfica entre os pobres urbanos e os rurais, a volatilidade dos marroquís ...

O coñecemento de Deus, unha necesidade!

Deus existe? Aquí tes seis argumentos sinxelos e directos que subxacen á fe nun Deus presente e real. ¿Es desas persoas ás que lles gustaría ter unha vez por todas a proba da existencia de Deus? Sen presión. Non…