India: Trump atribúe gran importancia ás relacións entre EEUU e India: novo enviado indio a Washington. | Noticias da India

WASHINGTON: O presidente de EE. UU. Donald Trump atribúe grande importancia ás relacións bilaterais entre a India e os Estados Unidos, dixo novo embaixador da India na casa, Harsh V Shringla .

Shringla, que chegou aquí o xaneiro 9, presentou o venres as súas credenciais diplomáticas ao presidente dos Estados Unidos na oficina oval da Casa Branca.

Reflectindo a crecente confianza e calor entre a India e os Estados Unidos, o novo emisario indio presentou as súas credenciais a Trump menos de 50 horas despois da súa chegada a Washington.

Tal cerimonia rápida para un diplomático estranxeiro é raro na capital estadounidense, como no pasado, os enviados doutros países, incluíndo a India, foron á espera de semanas para presentar oficialmente as súas credenciais ao presidente Estados Unidos.

As credenciais diplomáticas son unha carta que designa oficialmente un diplomático como embaixador a outro país. A carta é dirixida dun xefe de estado a outro. É presentado polo embaixador ao xefe do estado receptor nunha cerimonia oficial.

A cerimonia tamén marca o inicio do período oficial do mandato embaixador.

Este artigo apareceu primeiro (en inglés) en Os TIMES DA INDIA