6 pasos para axudar a un compañeiro de escola vítima de bullying

6 pasos para axudar a un compañeiro de escola vítima de bullying

 

Descobre como loitar contra o acoso escolar e axudar a unha vítima. Xuntos podemos marcar a diferenza.

O acoso escolar afecta a moitos estudantes e pode ter consecuencias desastrosas no seu benestar e éxito académico. Como identificar este fenómeno e axudar a unha vítima? Aquí tes algúns consellos para comprender e actuar mellor ante o acoso escolar.

  1. Comprender o acoso escolar É unha auténtica lacra da vida cotiá, que afecta a moitos estudantes de toda Francia. Trátase de violencia física, psicolóxica ou verbal reiterada no ámbito escolar, moitas veces perpetrada por un grupo de individuos contra un compañeiro. As redes sociais tamén deron lugar ao ciberacoso, que pode converterse rapidamente en viral e constante.
  2. As consecuencias do acoso escolar As consecuencias sobre a saúde física e mental son moi graves. Entre elas, podemos citar o absentismo, o abandono escolar, os problemas de memoria e concentración, a constante sensación de inseguridade, a baixada dos resultados escolares, o illamento social e relacional, a fobia escolar e social, os trastornos ansioso-depresivos, as condutas violentas e suicidas, etc. etc.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  3. Como reaccionar ante o acoso escolar? Como testemuña dunha situación de acoso escolar, é fundamental falar cunha persoa adulta de confianza, xa sexa pai, profesora ou director do centro. A comunicación é fundamental para loitar contra esta lacra e axudar ás vítimas.
  4. Solucións a evitar É importante evitar tentar resolver o problema un mesmo, buscar vinganza ou recorrer á violencia. O obxectivo é atopar solucións viables e duradeiro, sen baixar ao nivel dos acosadores.
  5. Liñas telefónicas de acoso escolar Se es testemuña de acoso escolar ou ti mesmo unha vítima, hai números de axuda gratuítos, como o 30 20 para denunciar casos de acoso escolar e o 30 18 para axudar co acoso cibernético.
  6. Sensibilizar e educar contra o acoso escolar É importante concienciar e educar aos estudantes, profesores e pais sobre a opresión escolar, para crear un ambiente escolar saudable e solidario. Participar en campañas de prevención, organizar obradoiros ou xornadas son accións posibles para loitar contra esta lacra.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  7. O papel dos mediadores escolares Os mediadores escolares poden desempeñar un papel fundamental na prevención e na xestión das situacións de opresión. Están capacitados para escoitar, aconsellar e apoiar aos estudantes en dificultades, así como para axudar a resolver os conflitos de forma pacífica.
  1. Fomentar a empatía e o apoio entre o alumnado Fomentar un clima de axuda e apoio mutuo entre o alumnado é fundamental para evitar a opresión escolar. Animar aos estudantes a falar, escoitar aos demais e apoiarse mutuamente cando sexa necesario.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  2. A responsabilidade dos centros educativos Os centros educativos teñen un papel importante que desempeñar na loita contra o acoso escolar. Deben pór en marcha políticas claras para previr, detectar e xestionar as situacións de opresión, así como apoiar ás vítimas do alumnado e sancionar aos responsables.
  3. Colaboración entre pais, profesores e alumnos A estreita colaboración entre pais, profesores e alumnos é fundamental para loitar eficazmente contra a opresión escolar. Traballando xuntos, é posible crear un ambiente escolar seguro e inclusivo para todos.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY

É un problema grave que afecta a moitos estudantes e que ten consecuencias dramáticas no seu benestar e éxito académico. Como testemuña, compañeiro ou pai, é fundamental tomar conciencia da extensión do fenómeno e actuar para apoiar ás vítimas e previr novas situacións. Xuntos, podemos axudar a crear escolas onde cada alumno se sinta seguro e respectado.

5 consellos para evitar discusións entre parellas