Os 20 libros máis influentes da historia.

Os 20 libros máis influentes da historia.

 

Os 20 libros máis influentes da historia.

Hai libros que cambiaron o curso da historia e influíron en xeracións enteiras de lectores. Neste artigo, exploraremos os 20 libros máis influentes da historia, examinando o seu impacto na cultura, a sociedade e a política.

 1. A Biblia                                                                                                                                                                                        A Biblia é o libro máis influente de todos os tempos, xa que moldeou a cultura occidental e influíu na relixión, na literatura e na arte durante séculos. As ensinanzas bíblicas influíron nas leis, na política e na moral, e tamén inspiraron movementos sociais como o movemento abolicionista.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 2. O Corán                                                                                                                                                                                       O Corán é o texto sagrado do Islam e foi unha fonte de inspiración para millóns de crentes en todo o mundo. Influíu na cultura, literatura e arte islámicas, e tamén se utilizou como guía moral e ética.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 3. A Divina Comedia                                                                                                                                                            Escrito por Dante Alighieri, A Divina Comedia é considerado un dos maiores poemas da literatura italiana e foi fonte de inspiración para moitos artistas e escritores. Describe unha viaxe polo inferno, o purgatorio e o paraíso, e explora temas de relixión, política e moral.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 4. Intentos                                                                                                                                                                                   Os Ensaios de Michel de Montaigne influíron na filosofía, a literatura e a cultura europeas. O libro explora temas como a natureza humana, a política, a relixión e a moral, e inspirou a escritores como Shakespeare e Bacon.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 5. Os Pais da Igrexa                                                                                                                                                                  Os Pais da Igrexa foron un grupo de teólogos cristiáns que influenciaron a doutrina e a teoloxía cristiá durante séculos. Os seus escritos inspiraron a xeracións de crentes e formaron a teoloxía cristiá.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 6. A capital                                                                                                                                                                                       Escrito por Karl Marx, O capital influíu na política e na filosofía de todo o mundo. O libro explora temas da loita de clases e o capitalismo, e inspirou os movementos socialistas e comunistas.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 7. A Orixe das Especies                                                                                                                                                              A Orixe das Especies de Charles Darwin cambiou a forma de entender a evolución e influíu na bioloxía e na ciencia. O libro explora a teoría da evolución, que agora é amplamente aceptada pola comunidade científica.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 8. As viaxes de Gulliver                                                                                                                                                         As viaxes de Gulliver de Jonathan Swift é un conto satírico que influíu na literatura e na cultura. O libro explora temas da política, a sociedade e a moral, e escritores inspirados como Mark Twain.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 9. Príncipe                                                                                                                                                                                    O príncipe de Niccolò Maquiavelo influíu na política e na filosofía. O libro explora os temas da política e moral, e foi usado como guía para os gobernantes durante séculos.
  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES

   

 10. Les Misérables                                                                                                                                                                               Os Miserables de Victor Hugo é unha novela clásica que influíu na literatura e na cultura. O libro explora temas da pobreza, a inxustiza social e a redención, e inspirou adaptacións cinematográficas, musicais e outras obras literarias.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Os 20 libros máis influentes da historia. RELÉ DE TELES
 1. Don Quixote                                                                                                                                                                      O Quixote de Miguel de Cervantes está considerada unha das grandes novelas da literatura española e influíu na literatura e na cultura. O libro explora temas de idealismo, loucura e honra, e inspirou adaptacións cinematográficas e obras literarias.
 2. A República                                                                                                                                                                                      A República de Platón é considerado un dos maiores diálogos filosóficos de todos os tempos e influíu na filosofía e na política. O libro explora temas de xustiza, moral e política, e foi unha inspiración para pensadores como Rousseau e Marx.
 3. Guerra e paz                                                                                                                                                                            Guerra e paz de León Tolstoi é considerada unha das mellores novelas de todos os tempos e influíu na literatura e na cultura. O libro explora temas da guerra, a paz e o amor, e inspirou adaptacións cinematográficas e obras literarias.
 4. Manifesto do Partido Comunista                                                                                                                                           O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels influíu na política e na filosofía de todo o mundo. O libro explora os temas do socialismo e do comunismo, e inspirou movementos políticos e sociais.
 5. Ulysses                                                                                                                                                                                               O Ulises de James Joyce é considerada unha das novelas máis grandes de todos os tempos e influíu na literatura e na cultura. O libro explora temas da vida, a morte e a conciencia, e inspirou obras literarias e adaptacións cinematográficas.
 6. As fábulas                                                                                                                                                                                         As Fábulas de Jean de La Fontaine influíron na literatura e na cultura francesa. O libro explora temas de moral e política, e utilizouse como guía moral para lectores novos.
 7. A Canción de Roland                                                                                                                                                                    Le Chant de Roland é un poema épico francés que influíu na literatura e na cultura. O libro explora temas da relixión, a política e a moral, e inspirou obras literarias e adaptacións cinematográficas.
 8. As mil e unha noites                                                                                                                                                                   As noites árabes é unha colección de contos orientais que influíron na literatura e na cultura. O libro explora temas de amor, guerra e aventura, e inspirou obras literarias e adaptacións cinematográficas.
 9. O libro dos mortos                                                                                                                                                                         O libro dos mortos é un texto funerario exipcio que influíu na relixión e na cultura. O libro explora temas do máis alá, a relixión e a moral, e inspirou prácticas relixiosas e obras literarias.
 10. O Tao Te Ching                                                                                                                                                                          O Tao Te Ching de Lao Tse é considerado un dos maiores textos da filosofía chinesa e influíu na filosofía, a relixión e a cultura. O libro explora os temas de Tao (o camiño) e Yi (acción correcta), e foi unha inspiración para pensadores como Confucio e Zhuangzi.

En conclusión, estes 20 libros influíron na cultura, na sociedade e na política ao longo dos séculos. Inspiraron movementos relixiosos, políticos e sociais, e moldearon a forma en que entendemos o mundo que nos rodea. Aínda que cada un destes libros é único, todos comparten a capacidade de inspirar e influír nas futuras xeracións de lectores. Tanto se es un amante da literatura, da filosofía ou da historia, nestes libros atoparás ideas e temas que seguen inspirando e fascinando.

10 consellos para aforrar cartos todos os días.