Discurso de saúdo do presidente Paul Biya de 2023

Discurso de saúdo do presidente Paul Biya de 2023

(Agence Ecofin) - Cameruneses, meus queridos compatriotas,

Cando o ano 2022 chega ao seu fin, creo que é conveniente revisar a nosa viaxe como Nación, antes de proxectarnos, con confianza e determinación, ao novo ano.

Como xa viches, o noso país, como tantos outros, seguiu afrontando choques esóxenos en 2022. Cando a economía global comezaba a recuperarse das distorsións causadas pola pandemia de Covid-19, xurdiu un conflito armado en Europa do Leste entre Rusia e Ucraína. A guerra entre estes dous grandes países provocou profundas rupturas nos circuítos de subministración do mercado mundial de produtos de consumo, como cereais, petróleo cru e gas.

As disfuncións resultantes no comercio internacional tamén provocaron escaseza de certos produtos manufacturados e outros produtos de primeira necesidade, unido a unha suba xeral dos prezos. As nefastas consecuencias desta guerra sobre as economías dos países, en particular os do mundo en desenvolvemento, e o sufrimento que inflixe a poboacións civís inocentes, lévanme a reafirmar a importancia da paz e do diálogo na resolución dos conflitos.

Meus queridos compatriotas,

A pesar deste difícil contexto, a nosa economía foi quen de adaptarse á situación internacional, mostrando unha vez máis resistencia. A súa taxa de crecemento rexistrou un lixeiro aumento, situándose en torno ao 3,8%, fronte ao 3,6% de 2021.

A inflación mantívose razoable, moi por debaixo da media mundial. Garantouse o acceso aos insumos, permitindo así a continuidade das actividades produtivas e reducindo o risco de inseguridade alimentaria. Todo isto foi posible grazas ás enérxicas medidas postas en marcha polo Goberno.

Así, ademais do incremento das facilidades fiscais e aduaneiras concedidas no marco do plan de recuperación post-covid-19, concedéronse importantes subvencións a empresas de sectores sensibles, para apoiar a viabilidade e competitividade da nosa economía. Intensificouse a loita contra os comportamentos especulativos abusivos e as exportacións fraudulentas de produtos de primeira necesidade. O fortalecemento da produción local, a redución da nosa dependencia das importacións e a promoción do "Made in Camerún" tamén rexistraron avances alentadores.

O Goberno seguirá prestando especial atención á implementación coordinada da política de substitución de importacións e á óptima explotación das oportunidades que ofrece a Zona de Libre Comercio Continental Africana.

Así mesmo, a nosa política de inclusión social continuará cunha mellor distribución dos froitos do crecemento. Para iso, estenderanse a un maior número de beneficiarios nas dez rexións os programas de rede de seguridade social dirixidos aos estratos sociais desfavorecidos.

Co obxectivo de diversificar as fontes de ingresos do Estado, autoricei o inicio de tres grandes proxectos destinados a desenvolver o noso potencial mineiro, a estruturar a nosa economía e a crear emprego.

Gustaríame determe un pouco.

Se é certo que o noso país conta cun subsolo rico en recursos minerais, o sector mineiro, excluído o petróleo, achega só ata o 1% do Produto Interior Bruto. Co desenvolvemento da mina sólida, poderemos garantir o relevo de hidrocarburos cuxos stocks están a diminuír e ter acceso a recursos financeiros adicionais, que poden destinarse ao financiamento dos nosos investimentos.

O ano 2023 estará, pois, marcado polo inicio dos traballos relativos á explotación do mineral de ferro de Kribi-Lobé. Este proxecto inclúe a construción dunha planta de enriquecemento de ferro, unha canalización duns 20 quilómetros e unha central eléctrica de 60 megavatios.

Tamén acometeremos a explotación do xacemento de ferro de Mbalam-Nabeba. Os beneficios esperados son inmensos, na medida en que o noso país se beneficiará, entre outras cousas, dunha liña de ferrocarril de 540 km entre Nabeba no Congo e o Porto de Kribi, onde se construirá unha terminal de mineral.

O terceiro proxecto refírese á explotación do ferro de Bipindi – Grand Zambi, co desenvolvemento dun complexo siderúrxico para a transformación local do ferro, a construción dun gasoduto e varias infraestruturas básicas en beneficio das poboacións. Xa se deu un paso decisivo na realización destes distintos proxectos, coa sinatura dos correspondentes convenios mineiros e a concesión de permisos de explotación ás empresas adxudicatarias.

Meus queridos compatriotas,

O noso país experimentou, durante o ano que remata, importantes interrupcións na subministración de recursos enerxéticos e de auga potable.

Para garantir o abastecemento regular do mercado interior con produtos petrolíferos e gas doméstico, foi necesario aumentar o volume das subvencións públicas, a costa de grandes esforzos orzamentarios. Así, durante o ano 2022, o Tesouro Público gastou preto de 700 millóns de francos CFA en subvencións ao combustible e 75 millóns de francos CFA para o gas doméstico.

Ante a intensidade dos choques esóxenos e o seu impacto na nosa economía, encarguei ao Goberno que estude todas as opcións para estabilizar os prezos no seu nivel actual e preservar o poder adquisitivo dos consumidores.

Porén, é cada vez máis claro que o noso país, como moitos outros en África e noutros lugares, non pode escapar indefinidamente a un reaxuste dos prezos dos produtos petrolíferos, se queremos preservar os nosos saldos orzamentarios e seguir con serenidade a aplicación da nosa política de desenvolvemento.

A pesar destas limitacións relacionadas coa situación internacional, a subministración de enerxía eléctrica avanzouse real. É o caso da conexión da rexión Leste á rede interconectada do Sur e da posta en servizo da liña de evacuación enerxética de Nyabizan a Yaoundé, que permite agora inxectar toda a produción de Memvé'ele do encoro na rede eléctrica. A situación neste sector esencial verá unha mellora considerable en 2023, coa posta en servizo da primeira fase do encoro hidroeléctrico de Nachtigal e o inicio das obras de conexión da rede interconectada Sur coa rede interconectada Norte.

Os nosos esforzos por reforzar a calidade e cantidade de subministración enerxética intensificaranse grazas á construción de novas infraestruturas enerxéticas e ao desenvolvemento da enerxía solar, especialmente no norte do noso país.

O acceso da nosa xente á auga potable segue sendo unha das miñas principais preocupacións. A finalización do Proxecto de Abastecemento de Auga Potable para a cidade de Yaoundé e os seus arredores desde o río Sanaga virá solucionar de forma sostible o déficit de abastecemento de auga desta cidade.

Do mesmo xeito, pedínlle ao Goberno que finalice con urxencia os trámites relativos á posta en marcha, a partir de 2023, do megaproxecto de abastecemento de auga potable á cidade de Douala e os seus arredores.

Ademais das nosas grandes cidades, realizáronse traballos de produción en determinadas cidades secundarias, en particular Bamenda, Bertoua, Ngaoundéré e Ebolowa. A construción destas obras estenderase a outras localidades urbanas e rurais durante o próximo ano.

Meus queridos compatriotas,

A pesar da desfavorable situación económica, o Goberno mantén os esforzos para garantir a súa misión primordial, é dicir, mellorar as condicións de vida dos cidadáns. Debemos proseguir as reformas estruturais iniciadas no marco do programa económico e financeiro celebrado co Fondo Monetario Internacional e os demais socios de desenvolvemento.

Observo con satisfacción que a pesar do contexto económico especialmente difícil que marcará o ano 2022, ningún sector de actividade foi desatendido. Sen ser exhaustivos, detémonos un momento nuns cantos, seguindo os que acabo de mencionar.

Se tomamos o sector de obra pública, construíronse ou rehabilitáronse 860 quilómetros de vías e 460 metros lineais de estruturas de enxeñería. Mencionarei entre outros:

– a posta en servizo da ponte sobre o Cross-river entre Camerún e Nixeria, así como a finalización do asfaltado do tramo de estrada entre Sangmelima e Brazzaville, promovendo así a apertura do noso país aos mercados dos Estados veciños;

– asfaltado do tramo de estrada Lena-Tibati-Ngatt na Nacional 15, coa vantaxe de aumentar as conexións terrestres entre o norte e o sur do país;

– a construción da estrada Kribi-Lolabé e da estrada Grand Zambi-Kribi, que potencia a competitividade do Porto Autónomo de Kribi;

– a construción da estrada Bertoua-Batouri, cuxa obra se estenderá ata Yokadouma e máis aló.

  A construción de varias infraestruturas viarias tamén permitiu abrir as concas de produción agraria. Este esforzo continuará en 2023, co desenvolvemento de aproximadamente 700 quilómetros de estrada, incluíndo o asfaltado do eixo Ebolowa-Akom II-Kribi.

Encarguei ao Goberno que fixese todos os esforzos para retomar as obras de construción dos tramos da estrada Mora-Dabanga-Kousseri; Babadjou-Bamenda e Kumba-Ekondo Titi.

Prestarase especial atención á rehabilitación das vías urbanas e á mellora do tráfico entre as nosas principais cidades. O lanzamento das obras de construción no tramo urbano da estrada Yaoundé-Nsimalen e a aceleración das obras na estrada Douala-Yaoundé estarán entre as prioridades do Goberno.

O mesmo ocorre coa rehabilitación e modernización dos aeroportos de Tiko, Bertoua e Kribi, que permitirán atender todas as rexións do noso país por vía aérea.

Cameruneses, cameruneses,

O ano 2022 tamén estivo marcado por inundacións que volveron afectar ás poboacións da rexión do Extremo Norte, en particular ás dos departamentos de Logone e Chari e Mayo-Danay. Este fenómeno recorrente, favorecido polo cambio climático, require unha acción enérxica para evitar os desastres derivados.

Ademais da asistencia humanitaria prestada ás vítimas, encargueille ao Goberno que implemente un plan de reconstrución para a rexión do Extremo Norte. Este plan inclúe en particular a construción de varias estruturas de retención de auga e infraestruturas socioeconómicas.

No que respecta á oferta asistencial, é innegable que mellorou notablemente durante o ano 2022. Inauguráronse e puxéronse en servizo o Centro Hospitalario Comarcal e o Hospital Xeral de Garoua. Grazas á mellora das infraestruturas e á plataforma técnica de varias instalacións sanitarias, o noso país pode agora ofrecer unha atención de calidade en áreas especialmente especializadas, como a cirurxía cardíaca ou o transplante renal, por citar só algunhas.

Pedínlle ao Goberno que continúe cos esforzos realizados neste sector, mediante a posta en marcha dun amplo plan de fortalecemento da plataforma técnica e das capacidades do persoal hospitalario de todo o país.

Meus queridos compatriotas,

Agora gustaríame determe no aspecto da seguridade. En xeral, a situación está controlada e controlada en todo o territorio nacional, malia o repunte da delincuencia urbana e a persistencia de ataques esporádicos de determinados grupos terroristas en determinadas rexións.

Grazas ao vínculo Exército-Nación, a colaboración entre as nosas forzas de defensa e as poboacións contribuíu a reducir significativamente as ameazas terroristas nas rexións do Extremo Norte, Noroeste e Suroeste. A calma recuperada permitiu rexistrar avances apreciables na execución do Plan de Reconstrución e Desenvolvemento destas rexións.

Gustaríame homenaxear unha vez máis a valentía das nosas forzas de defensa e seguridade, que non escatiman esforzos para garantir a protección das persoas e dos bens, especialmente nas zonas afectadas polo terrorismo.

 Agradezo tamén aos nosos socios o seu apoio multifacético e, en particular, aos Estados Unidos de América, polas súas accións decisivas destinadas a levar ante a xustiza a aqueles que, desde o estranxeiro, contribúen ao financiamento das actividades terroristas en Camerún. Invito a outros países amigos a que sigan o exemplo, con vistas a acelerar a reanudación das actividades de desenvolvemento nestas rexións.

A nivel político, o proceso de descentralización avanza metodicamente. As transferencias de competencias do Estado ás Comunidades Territoriais Descentralizadas realízanse de xeito paulatino, coidando de non debilitar os equilibrios estruturais que constitúen o marco do pacto social da nosa Nación.

Pola miña banda, sigo convencido de que as Rexións, as Comunidades Urbanas e os Municipios poden e deben contribuír de xeito decisivo á reactivación da nosa economía, á resolución do espiñento problema do desemprego xuvenil e á dinamización da democracia local.

As eleccións senatoriais que se celebrarán en 2023 serán unha oportunidade para consolidar a opción descentralizadora que levamos a cabo, renovando a Cámara Alta do noso Parlamento, que representa ás Comunidades Territoriais Descentralizadas.

Cameruneses, cameruneses,

Meus queridos compatriotas,

Antes de rematar, gustaríame chamar a súa atención sobre dúas lacras que están cobrando forza na nosa sociedade. Trátase de corrupción e incivismo. O ano pasado, en circunstancias similares, comuniqueino a miña preocupación por reforzar a gobernabilidade na xestión dos asuntos públicos e controlar o gasto do Estado. Podo asegurar que esta preocupación segue sendo constante e intanxible. Así mesmo, quero lembrar unha vez máis que todos aqueles que se enriquezan ilícitamente, espoliando o Estado, a calquera nivel, serán responsables.

Insto a todos os cameruneses, independentemente da súa condición social, a que se impliquen decididamente nesta loita que levo anos liderando. Cada un, ao seu nivel, debe demostrar probidade e velar pola preservación do interese común. É actuando xuntos, de xeito decidido e decidido, que conseguiremos triunfar sobre a corrupción que aínda existe na nosa sociedade.

Coma min, certamente observaches, nas nosas cidades e campos, o preocupante aumento do incivismo, a violencia, o incumprimento das normas sociais básicas ou da orde establecida. Nun estado de dereito, tal comportamento non se pode tolerar. Aqueles que teñan o gusto de perturbar a orde social, sexan mozos ou adultos, serán responsables dos seus actos ante os tribunais competentes.

Por iso apelo á responsabilidade de todos, en particular dos pais e dos educadores, para que devolvan o seu lugar aos valores morais básicos e ao respecto á orde pública.

Gustaríame desafiar unha vez máis aos que fan un uso criminal e pernicioso das redes sociais. Mediante as súas accións, sumergen a varias familias na angustia e ás veces estragan destinos, en particular mediante a desinformación, a difamación ou a propagación de discursos de odio. Está claro que poñen en perigo a cohesión social.

Cameruneses, cameruneses Meus queridos compatriotas,

Entendeches ben. É observando a disciplina persoal nas nosas accións diarias que conseguiremos construír este Camerún moderno ao que todos aspiramos. Un Camerún próspero unido na súa diversidade. Un Camerún onde cada actor atopa o seu lugar. Neste sentido, quero valorar o papel decisivo que o sector privado ten na implantación da nosa política de desenvolvemento.

No que a min respecta, seguirei facendo todo o posible para garantir o progreso do noso país. Sei que podo contar coa contribución de todos e cada un de vós para conseguilo.

Feliz ano 2023 a todos.

¡Viva a República!

Viva Camerún!

Este artigo apareceu primeiro en https://www.agenceecofin.com/actualites/0101-104171-cameroun-le-discours-de-v-ux-2023-du-president-paul-biya


.